FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विध्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तरगत गोदाम ब्यवस्थापक करारमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा

विध्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तरगत गोदाम ब्यवस्थापक करारमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा 

गाउँ सभाकाे पन्ध्रौ अधिवेशन आह्वान गरिएकाे सम्बन्धमा 

गाउँ सभाकाे पन्ध्रौ अधिवेशन आह्वान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

स्थानिय तह कृषि अधिकृत छैटौ तहकाे सेवा करार सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना र अनुसुची ४ बमोजिम करारकाे लागि आवेदन फारम

सूचना प्रविधि अधिकृतको सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना

सुर्मा गाउँपालिकाको धार्मिक, ऐतिहाँसिक तथा सास्कृतिक मेला विरीजात सम्मन्धी गाउँपालिको सुचना

दस्तावेज: 

Pages