FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लघुउदम बिकाश सहजकर्ताको नतिजा प्रकासन

दस्तावेज: 

उधम बिकाश सहजकर्ता सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना

उधम बिकाश सहजकर्ता सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना

ब्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह बैसाख १ देखि ७ गतेसम्म सफल पारौ

बेराेजगार दर्ता फारम भर्ने सुचना

दस्तावेज: 

कृषि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

Pages